Arvot

Arvoina tehokkuus, laatu, ketteryys, asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja ammatillisuus.

Tehokkuus

Alina-palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja tarvelähtöisesti. Toiminnassa hyödynnetään mobiiliteknologiaa.

laatulogotLaatu

Asiakaspalvelun lähtökohtana on tuottaa palvelut tyytyväisyystakuulla. Omahoitajuus on tärkeä osa laatua.
Alina-yritysten toiminta perustuu korkeaan laatuun. Tätä valvotaan sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla. Toimivat Alina-yritykset ovat SHQS-laatusertifioituja yrityksiä. Lisäksi osalla yrityksillä on lisäksi kotityöpalveluihin erikoistunut Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen laaduntunnustus.

Ketteryys

Alina-palvelut elävät ajassa. Uusia palvelutuotteita kehitetään tarpeiden mukaan. Alina-konsepti ja työssä käytettävä mobiilijärjestelmä mahdollistavat reaaliaikaisen uudelleen organisoinnin tilanteiden vaihtuessa.

Asiakaslähtöisyys

Kaiken toiminnan perusta on asiakas tarpeineen ja toiveineen. Kaikkea toimintaa ohjaa asiakkaan hyvinvointi, ja sen mahdolliseksi tekeminen.

Luotettavuus

Olemme luotettavia ja teemme minkä lupaamme.

Ammatillisuus

Alinan työntekijät kaikilla tasoilla ovat oman alansa ammattilaisia ja tekevät työnsä ammattitaitoisesti.