Henkilöstö teki päätöksen – Alina-ketjussa nyt uudet arvot

Alina-ketjussa on päivitetty yrityksen toiminnan arvot. Arvoista ovat olleet päättämässä kaikki Alina-ketjun työntekijät yrittäjineen. Edellinen arvokysely ja arvojen päivitys toteutettiin Alina-ketjussa vuonna 2014.

Arvokysely suoritettiin helmikuun 2020 aikana. Vastaajia oli 131 Alinan työntekijää. Kyselyssä kysyttiin mielipiteitä Alinan sen hetkisistä arvoista ja pyydettiin kertomaan, miten arvot näkyvät Alinassa ja omassa työssä, mitkä ovat tärkeimpiä arvoja jokaiselle ja miksi?

Kyselyn tulosten perusteella Alinan henkilöstö on päättänyt, että Alina-ketjun arvot ovat:

Asiakaslähtöisyys

Kaiken toiminnan perustana on asiakas tarpeineen ja toiveineen. Tavoitteena asiakkaan hyvinvoinnin parantaminen ja mahdollistaminen.

Laadukkuus

Alina-palvelut tuotetaan ammattitaitoisesti, ystävällisesti, uusiutuvasti, omahoitajaperiaatteella sekä tyytyväisyystakuulla. Toiminnan kokonaislaatu syntyy sertifioidusta palvelusta ja liiketoiminnasta, jossa huomioidaan luotettavuus kaikkien yhteistyötahojen kanssa toimiessa.

Luotettavuus

Olemme luotettavia ja teemme minkä lupaamme asiakasta, omaisia ja yhteistyökumppaneita kunnioittaen.

Ammatillisuus

Alinan työntekijät ovat oman alansa koulutettuja ammattilaisia, joiden työhyvinvointi on palvelujemme laadun tae. He tekevät työnsä ammattitaitoisesti. Alina-palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja tarvelähtöisesti.

Alinan työntekijöiden kommentteja arvoista:

”Asiakaslähtöisyys toteutuu, kun käynnit ja ajat sovitaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Luotettavuus toteutuu siten, että sovitut hommat tehdään ja ollaan ajoissa paikalla ja noudatetaan salassapitovelvollisuutta. Laatukriteerit täyttyvät, kun työtä tehdään suurella sydämellä, ihmisläheisesti, laadukkailla välineillä ja ammattitaitoisesti.”

”Asiakaslähtöisyys on kaiken toiminnan lähtökohtana. Laadun täytyy olla loistavaa, jotta asiakkaan tarpeisiin vastaaminen toteutuu. Luotettavuus toteutuu, että teemme minkä lupaamme.”

”Teen työni niin hyvin kuin pystyn ja osaan. Mietin työskennellessä, että teen töitä asiakkaalle, joka maksaa palvelusta ja jälki oltava sen mukaista. Ja kysyn asiakkaan toiveet ennen työn aloittamista. Teen työni luotettavasti ja motivaationi on hyvä asiakkaan luokse mennessä.”

Lue lisää Alinan toiminnasta tästä!