Ketjujohtajan terveiset vuodelta 2017 – Alina toivottaa hyvää joulua!

Alina kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan hyvästä ja eteenpäin vievästä yhteistyöstä vuonna 2017. Lisäksi lämmin kiitos monista antoisista tapaamisista ja keskusteluista vuoden aikana! Organisaatiosta riippumatta tapaamisia ovat sävyttäneet yhdessä tekemisen vastuullisuus ja työn ilo!

Alinan liikevaihto kasvoi vuonna 2017 noin 25 % ja uusia Alina-yrityksiä käynnistyi eri puolille Suomea. Uusina paikkakuntina tulivat mukaan muun muassa Imatra, Seinäjoki, Rauma, Masku sekä Naantali. Alina-yritysten asiakkaista edelleen suurin osa on itsemaksavia kotityöpalvelu-, hoiva-ja sairaanhoitoasiakkaita. Suurimpia muutoksia asiakas- ja maksupohjaan tuovat muun muassa lapsiperheiden kotipalveluasiakkaiden määrän tasainen kasvu. Tässä palvelussa, kuten muissakin palveluseteliasiakkaiden määrissä, on suuria alueellisia eroja eri puolilla Suomea. Alueelliset erot puolestaan johtuvat kuntien erilaisista tavoista toimia ja järjestää palveluita.

Vuonna 2017 Alina jatkoi systemaattista kehitystyötään monella alueella. Laaduntunnustusauditoinnissa Kotityöpalveluiden osalta peräti 11 uutta Alinaa sai sertifioinnin. Samoin laaja SHQS-sertifiointi laajeni koskemaan yhä useampaa Alina-yritystä ja yhteistyössä Labqualityn kanssa kehitimme ketjuorganisaatioon soveltuvan otantamenetelmän laaduntunnustuksen ylläpitojärjestelmäksi. Yrittäjiemme osaamista laajennettiin Francon Oy:n kanssa yhteistyössä järjestetyllä Yrittäjien ammattitutkinto-koulutuksella.

Vuoden 2018 aikana Alina panostaa koko ketjuhenkilöstön osaamisen varmistamiseen monin eri tavoin. Tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä on verkkokoulutusportaali Skholen käyttöönotto. Myös palvelutuotannon oheistarjonta laajenee käsittämään kotona tarvittavien apuvälineiden myynnin. Lääkäripalveluissa hyvä yhteistyö Doctagon Oy:n kanssa jatkuu ja laajenee. Samoin laajentuminen jatkuu voimakkaana heti alkuvuodesta 2018 tuoden mukanaan myös ihan uusia Alina-paikkakuntia.

Alina-yritysten koko henkilökunnalla on ollut ilo palvella kaikkia asiakkaita vauvasta vaariin vuoden 2017 aikana ja meillä Alina-ketjussa on ollut ilo olla mahdollistamassa tätä kaikkea. Asiakkaan hyvä palvelu luo merkityksen kaikelle Alina-työlle!

Rauhallista Joulun aikaa kaikille yhdessä ja erikseen sekä tapaamisiin vuonna 2018!

 

 

 

 

 

Satu Jäntti
ketjujohtaja