SHQS-laatusertifikaatit neljälle uudelle Alina-yritykselle

Neljä uutta Alina-yritystä on saanut sosiaali- ja terveydenhuoltoalan korkeimmat mahdolliset laaduntunnustukset.

Tunnustukset on myönnetty keväällä 2020 seuraaville yrityksille:

Alina Imatra (Kotihoiva Kaakko Oy), yrittäjä Katri Kaskinen

Alina Lahti, Sibeliuksenkatu (Avuntuo Oy), yrittäjä Tarja Karpov

Alina Lappeenranta (Hoiva- ja Siivousapu Liisa Oy), yrittäjä Liisa Nikamaa-Venäläinen

Alina Naantali-Turku (KSH Kotihoito Syke Oy), yrittäjä Anne Virmajoki

SHQS-laatuohjelma vastaa ISO 9001 -standardin keskeisiä vaatimuksia, jotka on sovitettu sosiaali- ja terveydenhuollon alalle soveltuviksi. Laatusertifioinnit suorittaa Suomessa Labquality Oy.

SHQS-laatuohjelmaa hyödynnetään laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä Suomessa. Asiakasorganisaatioita ovat pienet, keskisuuret ja suuret yksityiset palveluorganisaatiot, säätiöt ja yhdistykset, kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelut ja sairaanhoitopiirit. Tällä hetkellä jo yli 100 organisaatiota Suomessa hyödyntää SHQS-laatuohjelmaa.

Arviointikriteeristössä määritellään vaatimukset strategiseen johtamiseen, toimintojen järjestämiseen ja asiakas/potilasturvallisuuteen, sekä annetaan työkaluja palvelutoiminnan ja johtamisen laadun arviointiin ja kehittämiseen.

SHQS-laatusertifioinnin ovat saavuttaneet Alina-yrityksistä aiemmin ketjun emoyhtiö Alina Hoivatiimi Oy:n lisäksi useat muut Alinan paikalliset franchise-yritykset.