Alina-ketju

Mahdollistamme itsenäisen ja laadukkaan elämän omassa kodissa

Alina-ketju tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kotityö- ja hoivapalveluja, kotisairaanhoitoa, lapsiperheiden kotipalveluja sekä etälääkäripalveluja. Jokainen alinalainen on oman alansa ammattilainen, taitava ja ystävällinen. Alina kehittää jatkuvasti uusia palveluja parantamaan asiakkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia.

Lähes kaikki Alina-ketjun yksiköt ovat paikallisen yrittäjän vetämiä yrityksiä. Vuonna 2019 Alinalla on n. 30 yritystä ympäri maata.

Katso lähin Alinasi!

Alina-ketjun yhteystiedot

Alina on yritys, joka on erikoistunut tuottamaan laadukkaita hoivapalveluita kotona asuville henkilöille.
Alina on asiakkailleen ja muille sidosryhmille luotettava ja haluttu yhteistyökumppani, jonka palveluksessa työskentelee iso joukko alan ammattilaisia.
Alina-ketju toimii ja näkyy Alina-merkin alla.
Alinan toiminta perustuu yrittäjämäiseen toimintatapaan ja asenteeseen.

Mitä Alina tekee?

Alina on asiakkaita kuunteleva, luotettava ja vastuullisesti toimiva hoiva-alan palveluyritys.

  • Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita kotityö-, hoiva-, kotisairaanhoito- ja etälääkäripalveluja.
  • Autamme asiakkaitamme pärjäämään arjessa ja kannustamme heitä selviytymään omatoimisesti.
  • Tuotamme asiakkaille kokonaisvaltaisia hoivapalveluita. Alinan toiminta perustuu omahoitajuuteen.
  • Haluamme parantaa ikääntyvien tai muuten huolenpitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia.
  • Alina on alan edelläkävijä ja kehittää jatkuvasti uusia palvelutuotteita, joiden avulla parannamme asiakkaidemme elämänlaatua.

Miten Alina toimii?

  • Olemme monipuolinen hoivapalveluiden osaaja.
  • Olemme luotettava, asiakkaita kuunteleva ja asiakkaiden arvostama kumppani.
  • Kehitämme jatkuvasti laatuamme, palveluitamme ja toimintaamme.
  • Huolehdimme työntekijöistämme kouluttamalla heitä säännöllisesti ja ottamalla heidät mukaan toimintamme kehittämiseen.
  • Osaamisestamme on uskottavia näyttöjä.

Alina-ketjun visio on olla Suomen tunnetuin kokonaisvaltaisia ja yksilöllisiä kotipalveluita kannattavasti tuottava alansa markkinajohtaja.

Alina-ketjun missio: Parantaa ikääntyvien tai muuten huolenpitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia.

Arvot

Arvoina tehokkuus, laatu, ketteryys, asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja ammatillisuus.

Tehokkuus
Alina-palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja tarvelähtöisesti. Toiminnassa hyödynnetään mobiiliteknologiaa.

Laatu
Asiakaspalvelun lähtökohtana on tuottaa palvelut tyytyväisyystakuulla. Omahoitajuus on tärkeä osa laatua.
Alina-yritysten toiminta perustuu korkeaan laatuun. Tätä valvotaan sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla. Toimivat Alina-yritykset ovat SHQS-laatusertifioituja yrityksiä. Lisäksi osalla yrityksillä on lisäksi kotityöpalveluihin erikoistunut Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen laaduntunnustus.

Ketteryys
Alina-palvelut elävät ajassa. Uusia palvelutuotteita kehitetään tarpeiden mukaan. Alina-konsepti ja työssä käytettävä mobiilijärjestelmä mahdollistavat reaaliaikaisen uudelleen organisoinnin tilanteiden vaihtuessa.

Asiakaslähtöisyys
Kaiken toiminnan perusta on asiakas tarpeineen ja toiveineen. Kaikkea toimintaa ohjaa asiakkaan hyvinvointi, ja sen mahdolliseksi tekeminen.

Luotettavuus
Olemme luotettavia ja teemme minkä lupaamme.

Ammatillisuus
Alinan työntekijät kaikilla tasoilla ovat oman alansa ammattilaisia ja tekevät työnsä ammattitaitoisesti.

 

Ensimmäinen Alina-yritys perustettiin v. 1993 Kuopiossa. Alina laajeni ketjuksi vuonna 2006. Alina oli osa VMP-konsernia vuodesta 2013 helmikuuhun 2019.

Helmikuussa 2019 Alinan omistajaksi tuli pohjoismainen hoiva-alan konserni Norlandia.