Asiakastyytyväisyys

Alina pärjäsi kiitettävästi asiakastyytyväisyysmittauksessa

96% vastanneista suosittelisi Alinaa muille. 
(ilman muuta, hyvin todennäköisesti, todennäköisesti, melko todennäköisesti)

Kysyimme: Kuinka todennäköisesti suosittelisit Alinaa ystäville, sukulaisille ja muille tuttaville?

Asiakkaamme vastasivat:

10) ilman muuta 62 %
9) hyvin todennäköisesti 21 %
8) todennäköisesti 9 %
7) melko todennäköisesti 4 %
6) satunnaisesti 1 %
5) en osaa sanoa 2 %
4) melko epätodennäköisesti 0 %
3) epätodennäköisesti 0 %
2) hyvin epätodennäköisesti 0 %
1) en suosittele 1 %

Tyytyväisiä asiakkaita

Kysyimme: Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin asioihin?

(asteikko 1–4,  1= erittäin tyytymätön … 4=erittäin tyytyväinen)

Asiakkaamme vastasivat:

Lähde: Alinan asiakastyytyväisyysmittaus 2018 / Tietovire Oy