Asiakastyytyväisyys

Alina pärjäsi kiitettävästi asiakastyytyväisyysmittauksessa

89% vastanneista suosittelisi Alinaa muille. 
(ilman muuta, hyvin todennäköisesti, todennäköisesti, melko todennäköisesti)

Kysyimme: Kuinka todennäköisesti suosittelisit Alinaa ystäville, sukulaisille ja muille tuttaville?

Asiakkaamme vastasivat:

Ilman muuta 58 %
Hyvin todennäköisesti 22 %
Todennäköisesti 9 %
Melko todennäköisesti 6 %
Satunnaisesti 1 %
En osaa sanoa 3 %
Melko epätodennäköisesti 0 %
Epätodennäköisesti 0 %
Hyvin epätodennäköisesti 0 %
En suosittele 0 %

Tyytyväisiä asiakkaita

Kysyimme: Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin asioihin?

(asteikko 1–4,  1= erittäin tyytymätön … 4=erittäin tyytyväinen)

Asiakkaamme vastasivat:

 

Lähde: Alinan asiakastyytyväisyysmittaus 2021 / Tietovire Oy