Distansläkartjänster

Tack vare Alina-distansläkartjänsterna kan läkaren ha videomottagning i ditt hem, utan att du behöver gå någonstans.

Många åkommor kan vårdas utan att läkaren och patienten behöver träffas fysiskt. Sådana är t ex urinvägsinfektioner, lindrigare luftvägsinfektioner, kortvariga ryggbesvär, eksem, insekts- eller fästingbett, hudinfektioner, allergier och migränanfall.

Läkaren kan via videomottagningen utfärda eller förnya recept, som du tack vare e-receptet kan hämta ut från vilket apotek som helst i hela landet.
Alinas distansläkartjänst är ett förmånligt alternativ, som gör att du sparar både tid och besvär. Du slipper onödiga och omständliga resor och kan fortsätta med dina sysslor, tills det är dags för videomottagning.
Sjuksköterskan från Alina ordnar vid behov den utrusning och den anslutning som behövs för distansläkarens mottagning. Alina-distansläkartjänsterna produceras av finska läkarcentret Doctagon.

Fråga mera av din företagare


Palaa takaisin