Hemtjänster för barnfamiljer

Alina hjälper dig i oväntade situationer eller när du vill få bättre struktur på din vardag.

Ring, skicka textmeddelande, e-post eller klicka på kontaktbegäran för att hitta din närmaste Alina.
Vid akuta servicebehov kommer vi direkt och utför t ex städning eller alternativt kan vi göra ett kostnadsfritt hembesök för att kartlägga behoven. Tillsammans planerar vi sådana tjänster som passar just dig!
Hemhjälp för barnfamiljer, vård av barn samt vård av sjukt barn är tjänster som du kan köpa och betala som privatkund. I sådana fall tillkommer mervärdesskatt (moms 24%) Tjänsten skräddarsys enligt dina personliga behov och ditt barn blir omskött av en utbildad egensköterska.
Företag på olika håll i Finland har aktivt valt att bekosta vård av sjukt barn som en tjänst för sina arbetstagare. Fråga din egen arbetsgivare om vilka förmåner som gäller dig.

Kommunerna erbjuder servicekuponger och betalningsförbindelser bl a för hemhjälp till barnfamiljer. Enligt den förnyade socialtjänstlagen har barnfamiljerna rätt till detta i många situationer. Fråga din hemkommun om vilka förmåner som gäller dig.
För föräldrarna återstår i de flesta fall att betala endast en liten självrisk. I vissa fall blir det inga kostnader alls.

  • Alina-tjänsterna kan betalas med servicekuponger!
  • Alina-tjänsterna är kvalitetscertifierade.
  • Service sedan år 1993.
  • Det är möjligt att få hushållsavdrag för Alina-tjänsterna. Du får dra av till och med 40 % av priset i din deklaration (självrisk 100 €).
  • Alina-tjänsterna garanterar 100 % nöjda kunder! Om du inte är nöjd med kvaliteten eller slutresultatet av vårt arbete, åtgärdar vi alla upptäckta brister utan extra ersättning.

Betäll nu kostnadsfritt besök för kartläggning av dina behov!


Palaa takaisin